Dla wielu przyszłych małżonków przygotowania, a potem sam ślub i wesele są bardzo stresującymi wydarzeniami. Dzięki konkretnej wiedzy o tym, jak odbywa się ślub oraz wesele, nie powinniście się pogubić w ich organizacji! Do dzieła!

Ceremonia ślubna krok po kroku

W kościele czy w urzędzie stanu cywilnego – niezależnie od formy i miejsca, ceremonia ślubna ma swój określony harmonogram:

• Wejście: w kościele praktykowane są najczęściej dwa rozwiązania: młodzi podchodzą do ołtarza razem lub młody czeka już na przyszłą żonę, którą wprowadza ojciec. Podobnie wygląda wejście do Urzędu Stanu Cywilnego (USC), ale tu dopuszczalne jest pojawienie się przyszłych małżonków w towarzystwie gości.
• Msza ślubna: w kościele ślub wpleciony jest najczęściej w mszę. Młoda Para może aktywnie uczestniczyć w nabożeństwie. Młodzi lub goście mogą np. czytać fragmenty Pisma Świętego czy śpiewać psalmy.
• Zawarcie małżeństwa: podczas ślubu kościelnego kapłan przewiązuje dłonie młodych stułą i czyta tekst przysięgi, którą powtarzają przyszli małżonkowie. Następnie Młoda Para zakłada wzajemnie obrączki.
• Podczas ślubu cywilnego również wypowiada się przysięgę o świeckim charakterze oraz następuje wymiana obrączek. Pamiętajcie, że tak w kościele jak i w USC, ślub musi być przypieczętowany podpisami – waszymi oraz świadków.
• Wyjście: na młodych czekają goście, którzy obrzucają ich ryżem i składają życzenia. Osoby nieuczestniczące w weselu mogą w tym momencie przekazać kwiaty i prezenty.

Plan idealnego wesela

Wesele nie ma już tak sztywnego harmonogramu, ale warto pamiętać o tradycyjnej kolejności zdarzeń:
• Powitanie i toast: młodzi są witani na sali lub przed nią chlebem i solą, wznoszony jest pierwszy toast.
• Obiad podaje się przed planowaną zabawą. Jest to odpowiedni czas na wznoszenie kolejnych toastów oraz złożenie podziękowań dla rodziców, dziadków i najbliższych osób.
• Pierwszy taniec: Młoda Para inauguruje zabawę. Kolejny taniec jest już wspólny dla nowożeńców i gości.
• Tort: uroczyste krojenie tortu nie powinno następować tuż po obiedzie, warto to zrobić właśnie po pierwszym tańcu.
• Zabawa weselna: musicie ustalić z orkiestrą lub DJ-em przerwy na kolejne posiłki i ewentualne zabawy.
• Oczepiny: to ostatnia oficjalna część wesela. Powinny odbywać się równo o północy. Panny i kawalerowie rywalizują o zdobycie rzuconych przez nowożeńców elementów ich stroju (bukiet lub welon, krawat lub muszka). Po oczepinach zabawa weselna przybiera luźny charakter.

Dokładne i wcześniejsze zaplanowanie ślubu oraz wesela pozwoli pozbyć się stresu i skoncentrować na tym, co najważniejsze – na uczuciu.

Podobne